• Кыргызча
  • Русский
  • English

Комплайенс

В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Кылмыш жолу менен табылган кирешелерди легализациялоого (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик ишмердүүлүктү каржылоого каршы күрөшүү тууралуу» (мындан ары КТКЛ/ТЭИК) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайык Банк тарабынан туруктуу негизде жүргүзүлүп жаткан опрацияларга ички көзөмөлдөөнү күчөтүүнү караштырган, ошондой эле уюмдар тарабынан “акчанын изин жашыруу” менен байланышкан операцияларды жүзөгө ашыруунун алдын алуу жана бөгөт коюуну камсыз кылуучу чаралар көрүлүүдө.

«Азия Банкы» ЖАК катталган мамлекеттеринин аймагында туруктуу иштөөчү башкаруу органдары жок резидент эмес банктар менен мамиле түзбөйт жана сактабайт.

Комплайенстин максаттары жана милдеттери:

  • Мыйзамдарды бузуу жана Банктын аброюна зыян келтирүү тобокелдиктерин төмөндөтүү, ошондой эле кардарлардын акча каражаттарынын сактыгын камсыз кылуу;

  • Кылмыш жолу менен табылган каражаттарды легалдаштыруу жана терроризмди каржылоо үчүн Банктын тейлөө кызматтарын пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн болтурбоо боюнча Банктын ички көзөмөлдөө ситемасын уюштуруу;

  • Ички көзөмөлдөө саясатын, тиешелүү жол-жоболорду, ошондой эле КТКЛ/ТЭИК боюнча башка ички уюштуруу чараларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

  • Банктагы системанын тиешелүү мыйзамдарга жана жөнгө салуучу актыларга ылайык келүүсүн талдоонун туруктуу программаларын жүргүзүү.

Банктын Комплайенс –көзөмөлдөө кызматынын байланыш маалыматтары:

Тел.: +996 (312) 554779

E-mail: compliance@bankasia.kg