• Кыргызча
  • Русский
  • English

Банктын реквизиттери

«Азия Банкы» Жабык акционердик коому

 

Юридикалык жана почта дареги:

720016, Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Тынчтык проспекти, 303, ЭЭЗ «Бишкек»

Тел.: +996 312 55 11 82

Факс: +996 312 55 11 82, +996 312 55 11 83

SWIFT: ASCJKG22

Телекс: №245110 ASIA KH

E-mail: bankasia@bankasia.kg

 

БИК 111001

ИНН 00805199810064, ОКПО 21980480

КРУБда корр/эсеп 1013810000350144