• Кыргызча
  • Русский
  • English

Каржы көрсөткүчтөрү

2019

Каржы отчеттору

2018

Консолидацияланган жылдык отчет

Отчетту жүктөп алуу

Каржы отчеттору

2017

Каржы отчеттору

2016

Каржы отчеттору

2015

Каржы отчеттору

2014

Каржы отчеттору

2013

Каржы отчеттору

2012

Каржы отчеттору

2011

Каржы отчеттору

2010

Каржы отчеттору

2009

Каржы отчеттору