• Кыргызча
  • Русский
  • English

Социалдык жоопкерчилик

Банк социалдык жоопкерчиликтүүлүктүн үч багыты боюнча долбоорлорду ишке ашырат: Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларына жардам көрсөтүп, балдар мекемелерин колдоо; кыргызстандыктардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча социалдык долбоорлорду өздөштүрүүгө айрыкча көңүл бурат.