• Кыргызча
  • Русский
  • English

Искусствону колдоо

Кыргыз Республикасынын маданий мурасы өлкө тарыхында маанилүү орунду ээлейт. Түпкүлүктүү  элдин руханий маданияты анын каада-салттарынан, үрп-адаттарынан, оозеки чыгармачылыгынан, жазма эстеликтеринен чагылдырылып көрүнөт.  «Азия Банкы» ЖАК өлкөнүн маданий турмушун колдоого жигердүү катышып жатат.