• Кыргызча
  • Русский
  • English

Курчап турган чөйрөнү коргоо

Бүгүнкү күндө экологияны сактоо маселеси дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлүп, ири эл аралык компаниялар жаратылышты баштапкы калыбында сактап, келечек муунга өткөрүп берүү маселеси жагында түйшүк тартып келет. «Азия Банкы» ЖАКтын экология маселесин кароого алган долбоорлорунда буга өзгөчө көңүл буруп, курчап турган чөйрөнү сактоо боюнча иш-чараларга жигердүү катышып жатат.