• Кыргызча
  • Русский
  • English

Биз окутуп жатабыз

БОРБОРДУК АЗИЯДАГЫ АМЕРИКА УНИВЕРСИТЕТИНИН СТУДЕНТТЕРИН КОЛДООГО АЛУУ

Жаңы технологиялардын жашоо-турмушубузга ишенимдүү аралашуусу учур талабына ылайык билим деңгээлине ээ болуу максатында билим алууга инвестиция жумшоого даяр жаштардын жаңы мууну өсүп келе жатат. Тилекке каршы, көпчүлүк стунденттердин билим алууга төлөө мүмкүнчүлүгү жок. Ушул көйгөйдү чечүүгө жардам берүү максатында «Азия Банкы» ЖАК  татыктуу билим алууну максат кылган студенттердин сапаттуу билим алуусу үчүн салым кошуп жатат. Банк жыл сайын Кыргыз Республикасынын жарандары болуп саналган, аз камсыз болгон үй-бүлөдөн чыккан 10 студентке финансылык жардам көрсөтүп келет.

ФИНАНСЫЛЫК САБАТТУУЛУКТУ ЖОГОРУЛАТУУ ДОЛБООРУ

2015-жылы Кыргыз Республикасында «GlobalMoneyWeek» эл аралык долбоорунун алкагында Улуттук Банк тарабынан өлкө калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча иштер жүргүзүлгөн. «Азия Банк» ЖАК да четте калбастан, «Кыргыз банктар бирлиги» юридикалык жактан бирикмеси менен биргеликте кыргыз тилинде «Акча алиппеси» басылмасын чыгарууну каржылоого катышкан.