• Кыргызча
 • Русский
 • English

Банк кепилдиктери

Банк кепилдиги – бул үчүнчү жак  банк кепилдиги менен камсыз кылынган өзүнүн милдеттенмелерин аткарбаган учурда,  Банктын  акчалай формада аткарылышын жүргүзүүнүн сенек милдеттенмеси. 

Сатып алуучу/импорттоочу үчүн артыкчылыктар:

 • Мамлекеттик жана муниципалдык заказчылар үчүн товарларды жеткирүү жана тейлөө кызматтарын көрсөтүүгө катышуу мүмкүнчүлүгү;
 • Товардык насыя алуу мүмкүнчүлүгү;
 • Төлөнгөн авансалык төлөмдү кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү;
 • Кепилдик үчүн төлөм, эреже катары, насыя боюнча пайыздарга караганда төмөн.

Сатуучу/заказчы үчүн артыкчылыктар:

 • жогорку ишенимдүүлүк;
 • контракт боюнча милдеттенмелердин аткарылышын камсыз кылат;
 • аткаруучуну контракт боюнча өзүнүн милдеттенмелерин так жана өз убагында аткарууга стимулдаштырат;
 • заказчыга/сатуучуга аткаруучунун/сатып алуучунун каржы абалын баалоого жардам берет.

 «Банк Азии» ЖАК банк кепилдиктеринин төмөнкүдөй түрлөрүн сунуш кылат:

 • төлөө кепилдиги;
 • авансалык төлөмдү кайтарып берүү кепилдиги;
 • контракты аткаруу кепилдиги;
 • тендер кепилдиги. 

Тарифтер Кепилдиктер  жана аккредитивдер.pdf