• Кыргызча
 • Русский
 • English

Эсепти ачуу жана тейлөө

Документы:

ЭСЕПТИК ОПЕРАЦИЯЛАР БОЮНЧА ТЕЙЛӨӨ КЫЗМАТТАРЫНА ТӨМӨНКҮЛӨР КИРЕТ

 • кардардын тапшырмасы боюнча эсептөөлөр;
 • экспорттук-импорттук операциялар боюнча эл аралык эсептөөлөр;
 • банк ичиндеги которуулар;
 • клиринг жана гросс системалары боюнча сом менен төлөмдөрдү жүргүзүү;
 • чет элдик банктарда корреспонденттик эсептер аркылуу SWIFT системасы боюнча эл аралык төлөмдөрдү жүргүзүү;
 • эсепке түшкөн акча каражаттарын киргизүү;
 • эсептер боюнча акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө көчүрмөлөрдү берүү;
 • интернет-банкингдин бардык алыш-бериш операцияларын жүргүзүү мүмкүнчүлүгү;
 • эсептен акцептсиз эсептен чыгаруу ж.б..

НАКТАЛАЙ АКЧА МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАРГА КИРЕТ

 • банкттын кассасынан улуттук жана чет элдик валютада накталай акча каражаттарын алуу жана кардардын алыш-бериш эсебине киргизүү менен салуу;
 • чет элдик накталай валюта менен алмашуу операциялары.