• Кыргызча
 • Русский
 • English

Эсепти ачуу жана тейлөө

Эсепти ачуу үчүн документтердин тиешелүү тизмесин берип, келишим түзүү зарыл.

 • Документтердин тизмеси

 • Арыздын формасы

 • Келишимдин формасы

ЭСЕПТИК ОПЕРАЦИЯЛАР БОЮНЧА ТЕЙЛӨӨ КЫЗМАТТАРЫНА ТӨМӨНКҮЛӨР КИРЕТ

 • кардардын тапшырмасы боюнча эсептөөлөр;

 • экспорттук-импорттук операциялар боюнча эл аралык эсептөөлөр;

 • банк ичиндеги которуулар;

 • клиринг жана гросс системалары боюнча сом менен төлөмдөрдү жүргүзүү;

 • чет элдик банктарда корреспонденттик эсептер аркылуу SWIFT системасы боюнча эл аралык төлөмдөрдү жүргүзүү;

 • эсепке түшкөн акча каражаттарын киргизүү;

 • эсептер боюнча акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө көчүрмөлөрдү берүү;

 • интернет-банкингдин бардык алыш-бериш операцияларын жүргүзүү мүмкүнчүлүгү;

 • эсептен акцептсиз эсептен чыгаруу ж.б..

НАКТАЛАЙ АКЧА МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАРГА КИРЕТ

 • банкттын кассасынан улуттук жана чет элдик валютада накталай акча каражаттарын алуу жана кардардын алыш-бериш эсебине киргизүү менен салуу;

 • чсет элдик накталай валюта менен алмашуу операциялары.