• Кыргызча
  • Русский
  • English

Интернет-банкинг

Интернет-Банкинг – бул, эсептерди 24/7 режиминде учур талабына ылайык ишенимдүү жана коопсуз шартта тескөөгө алуу ыкмасын сунуштаган, аралыктан тейлөө программасы. Ушул иш ыргагында толук кандуу ишти камсыз кылуу үчүн Интернетке туташкан компьютер жана РутокенWeb түзүлүшүнүн болушу гана талап кылынат.

Интернет-банкинг ыңгайлуу убакытта, каалаган жерден төмөнкүдөй тиешелүү банктык операцияларды жүргүзүүгө мүмкүндүк берет:

  • банк ичинде жана банктар аралык төлөмдөрдү жүргүзүү;
  • валютаны конвертациялоо;
  • эсептердин жылышына көз салып туруу.

Бардык операциялар РутокенWeb түзүлүшү жардамы менен ишке ашырылат жана аларга электрондук цифралык кол тамга коюлат.

Интернет-банкингге туташуу

«Интернет-Банкинг» тейлөө кызматынан пайдалануу үчүн төмөнкүлөр талап кылынат:

  • «Азия Банкы» ЖАКта эсептин болушу;
  • «Интернет-Банкинг» банкттык тейлөө кызматынан пайдаланууга өтүнүч катты тариздетүү;
  • «Интернет-Банкинг» системасында банктык тейлөө кызмат көрсөтүүсүнөн пайдаланууга келишим түзүү;
  • Пин-код жана логин камтылган конверти жана РутокенWeb түзүлүшүн алуу.

Интернет-банкинг системасынан пайдалануу