• Кыргызча
 • Русский
 • English

Аккредитивдер

Документардык аккредитив товарларды импорттоочулар үчүн да, экспорттоочулар үчүн да эл аралык соодада эсептншүү жүргүзүүнүн эң ишенимдүү ыкмасы болуп саналат.

Документардык аккредитив – бул товарды түшүрүүнү же тейлөө кызматын көрсөтүүнү тастыктаган жана аккредетивдин шарттарына ылайык документтерди берүүгө каршы сатуучунун (экспорттоочунун) атынан Банктын кат жүзүндөгү милдеттенмеси.

Сатуучу (экспорттоочу) үчүн артыкчылыктар:

 

 • сатып алуучунун төлөбөө тобокелдигин жокко чыгаруу;
 • бир тараптуу өзгөрүү тобокелдигин жокко чыгаруу;
 • төлөмдүн мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгү;
 • өзүнүн кызыкчлыктарын эске алуу менен жеткирүүлөрдүн графигин түзүү мүмкүнчүлүгү.

Сатып алуучу (импорттоочу) үчүн артыкчылыктар:

 

 • төлөө товарды түшүргөндөн кийин жүргүзүлөт;
 • товарларды номенклатурага жана мөөнөттөргө ылайык жеткирүүнүн кепилдиги, ошондой эле товардын сапатын көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү;
 • алдын ала төлөөдөн толук же жарым жартылай баш тартууга мүмкүндүк берет;
 • өзүнүн кызыкчылыктарын эске алуу менен контракт боюнча төлөмдөрдүн схемасын түзүү мүмкүнчүлүгү;
 • кыска мөөнөттү каржылоо алуу мүмкнчүлүгү.

Банктык кепилдиктерге жана аккредитивдерге тарифтер