• Кыргызча
  • Русский
  • English

Аманаттар

«Азия Банкы» ЖАК Сиз үчүн максималдуу пайдалуу жана ыңгайлуу шарттарда Сиздин капиталды сактоо жана көбөйтүү үчүн эркин акча каражаттарын мөөнөттү депозит эсебине салууну сунуштайт.

Сиздин аманаттар “Банкттык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат.

Аманаттар улуттук валютада, ошондой эле чет элдик валютада: АКШ доллары же евро менен кабыл алынат.

Аманаттар боюнча кошумча маалымат:

  • аманаттардын бардык түрлөрү боюнча пайыздык чендер жылдык эсептөө менен көрсөтүлөт;

  • жылдык натыйжалуу пайыздык чени ар бир аманат боюнча өзүнчө эсептелинет жана келишимде көрсөтүлөт;

  • эркин акча каражаттарынын өлчөмүнө жана депозитке коюу мөөнөтүнө карата аманатчыга сүйлөшүп келишкендик боюнча жеке пайыздык чендер берилиши мүмкүн.