• Кыргызча
  • Русский
  • English

«Азия VIP» депозити

    "Азия ВИП" маалымат китепче

«Азия VIP» депозити жыл сайын олуттуу киреше алуу мүмкүнчүлүгүн ээ болгон жана жогорулатылган пайыздык чен алдында киреше алууга ниеттенген жарандар үчүн каралган.

ДЕПОЗИТ ШАРТТАРЫ 

Аманат мөөнөттөрү 

 

24 айга чейин

Баштапкы минималдуу аманат суммасы 

- 3 000 000 сом

- 50 000 АКШ доллары

Пайыздарды чегерүү жана төлөө 

 

 

Ай сайын

- Толуктоо мүмкүнчүлүгү 

Акча каражатынан бөлүп алуу ыңгайы

 - Пайыздарды капиталдаштыруу 

- Аманатты дароо пролонгациялоо 

 

Каралган эмес


* Жогорулатылган пайыздык чен

* Амант боюнча пайыздарды чегерүү үчүн Элкарт же Visa карттары чыгарылышы мүмкүн

Жылдык кирешелүүлүк (%) Аманат мөөнөттөрү
12 айга 24 айга
Сом 11,5 12,5
АКШ долл. 4,5 5,5

 

* Сом түрүндө натыйжалуу пайыздык чен – 12,1%дан 13,2%га чейин

* Доллар түрүндө натыйжалуу пайыздык чен – от 4,6% до 5,6%

Пайыздык чендердин шкаласы

Валюта 12 мес 2 года
Сомдор 11.5% 12.5%
АКШ доллары 4.5% 5.5%

Билдирүүнү тариздөө

Аманат боюнча топтомдорду эсептөө

айга

Жылдык пайыздык чен:

Бонустук пайыз:

Топтолгон сумма:

Топтолгон пайыз:

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Так эсептөөлөрдү биздин адистерден алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө