• Кыргызча
  • Русский
  • English

«Сиздин капиталыңыз» депозити

    "Сиздин капиталаңыз" маалымат китепче

Депозиттин бул түрү аманатка чегерилген пайыздарды капиталдаштыруунун эсебинен өздүк жыйымды көбөйтүүгө жана анын ишенимдүү сакталышына өбөлгө түзөт.

ДЕПОЗИТ ШАРТТАРЫ

Аманат мөөнөтү 

 

6 айдан 24 айга чейин

Баштапкы минималдуу аманат суммасы 

- 5000 сом

- 100 АКШ доллары

Толуктап туруу мүмкүнчүлүгү 

Каралган эмес

- Пайыздарды чегерүү

- Пайыздарды капиталдаштыруу

Ай сайын

Пайыздарды төлөө тартиби

Аманат мөөнөтү бөткөндө, негизги сумма менен бирге берилет

 

- Аманатты  дароо пролонгациялоо (мөөнөтүн узартуу

 

Каралган эмес

 

* Сом түрүндө натыйжалуу пайыздык чен – 5,2%дан  11 %га чейин

* Доллар түрүндө натыйжалуу пайыздык чен – 2%дан 4,1%га чейин

* Евродо натыйжалуу пайыздык чен – 0,5%дан 1,5%га чейин

* Рубль түрүндө натыйжалуу пайыздык чен – 3,1%дан 7,2%га чейин

Пайыздык чендердин шкаласы

Валюта 6 мес 9 мес 12 мес 18 мес 2 года
Сомдор 4.5% 6.5% 9.5% 9.75% 10%
АКШ доллары 1% 1.5% 2.5% 3% 3.5%

Билдирүүнү тариздөө

Аманат боюнча топтомдорду эсептөө

айга

Жылдык пайыздык чен:

Бонустук пайыз:

Топтолгон сумма:

Топтолгон пайыз:

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Так эсептөөлөрдү биздин адистерден алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө