• Кыргызча
  • Русский
  • English

Насыялар

«Банк Азии» ЖАК юридикалык жактар үчүн, ЧОБ жана корпоративдик бизнести өнүктүрүү максаттары үчүн пайдалуу насыяларды жана насыя тилкелерин сунуштайт.

«Банк Азии» ЖАКтын насыялоосунун артыкчылыктары:

  • Жабуунун ийкемдүү графиктери жана ыңгайлуу шарттары;

  • Мөөнөттөн мурда жабуу үчүн айыптардын жоктугу;

  • Жеке мамиле кылуу;

  • Кароонун кыска мөөнөттөрү;

Бардык пайыздык чендер жылдык болуп саналат. натыйжалуу жылдык пайыздык чен ар бир насыя боюнча өзүнчө эсептелинет жана келишимде көрсөтүлөт.

Насыя продуктыларынын шарттары менен таанышуу үчүн Сизди кызыктырган насыянын түрүнө шилтеме боюнча караңыз.

Банк Кыргыз Республикасынын же эл аралык конвенциялардын жана келишимдердин ченемдик талаптары жана улуттук мыйзамдары менен мыйзамсыз деп квалификацияланган, же эл аралык жүгүртүүдөн чыгарууга же тыюу салууга жаткан ишмердүүлүктү, анын ичинде товарларды өндүрүүнү жана сатууну жүзөгө ашыруучу ишмердүүлүктөрдүн түрлөрүн каржылабайт.