• Кыргызча
  • Русский
  • English

ЧОБ үчүн насыялар

Чакан жана Орто бизнес үчүн насыялар – Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу салынбаган каалаган кирешелүү экономикалык ишмердүүлүк үчүн бизнести өнүктүрүүгө жеке ишкерлер үчүн насыялар жана насыя тилкелери.

Насыялоонун шарттары:

насыянын өлчөмү: 100 000 АКШ долларына чейин;

насыянын мөөнөтү: 3 жылга чейин;

Насыя алуу үчүн төмөнкүлөр зарыл:

  • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына (же башка өлкөнүн, эгерде резидент болбосо) ылайык каттоодо болуу, б.а. паспорттун болушу;

  • Бизнес боюнча тиешелүү документтердин болушу;

  • Насыяны жетишинче камсыз кылуу;

  • Насыяны пайдалануу үчүн керектүү билимдердин, каражаттардын жана шарттардын болушу;

  • Зайымчынын ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын курчап турган чөйрөнү, саламаттыкты жана коопсуздукту коргоо тууралуу мыйзамдардын талаптарына ылайык келүүгө тийиш.

Пайыздык чендер

Кыргыз сомдору менен

Сумма Чен
чейин 150 000 сом 26.00
баштап 150 001 чейин 500 000 сом 25.00
баштап 500 001 чейин 1 000 000 сом 23.00
баштап 1 000 001 чейин 7 000 000 сом 21.00
баштап 7 000 000 сом 20.00

АКШ доллары менен

Сумма Чен
чейин 5 000 доллар 16.00
баштап 5 001 чейин 20 000 доллар 15.00
баштап 20 001 чейин 50 000 доллар 14.00
баштап 50 001 чейин 100 000 доллар 14.00
баштап 100 001 доллар 13.00

Билдирүүнү тариздөө

Насыянын наркын эсептөө

Жылдык чен

Ар айлык төлөм:

Төлөөлөрдүн жалпы суммасы:

Насыяны төлөөнүн графиги

Негизги карыз Эсептелинген пайыздар Төлөөнүн суммасы Негизги карыздын калдыгы

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Насыянын так эсептөөлөрүн биздин насыя адистеринен алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө