• Кыргызча
  • Русский
  • English

Корпоративдик насыялар

Корпоративдик насыялар – мыйзам менен тыюу салынбаган, каалаган кирешелүү экономикалык ишмердүүлүк үчүн бизнести өнүктүрүүгө корпоративдик кардарлар үчүн насыялар жана насыя тилкелери.

Насыя алуу үчүн төмөнкүлөр зарыл:

  • юридикалык жак Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык каттоодо болууга тийиш;

  • бизнеске тиешелүү документтердин болушу;

  • насыяны жетиштүү камсыздоо;

  • насыяны пайдаланууга зарыл каражаттардын жана шарттардын болушу;

  • юридикалык жактын ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын курчап турган чөйрөнү, саламаттыкты жана коопсуздукту коргоо тууралуу мыйзамдардын талаптарына ылайык келүүгө тийиш.