• Кыргызча
  • Русский
  • English

"Азия Банкы" ЖАКта иштөө

«Азия Банкы» ЖАК – ар бир кызматкер өзүнүн кесипкөй мүмкүнчүлүгүн жүзөгө ашырып, жаңы иш ыкмаларына үйрөнүп, мыкты кадр катары калыптанууга өбөлгө түзгөн уюткулуу мекеме.