• Кыргызча
  • Русский
  • English

Операциялык бөлүмдүн башчысы

Филиал:

Жарыялоонун датасы: 1 июля 2018

Талаптар:

Билиминин денгээли: жогорку экономикалык билим.

Эмгек стажы: банк чөйрөсүндө 2 жылдан кем эмес;

Иштөө тажрыйбасы: жетектөөчү кызматтарда 1 жылдан кем эмес, мүмкүн болушунча тейлөө кызматтарын көрсөтүү чөйрөсүндө;

Кошумча квалификациялык талаптар:

  • коммерциялык банкттардын ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу мыйзам актыларын, укуктук –ченемдик актыларды, нускама документтерин билүү;

  • уюштуруучулук жөндөмдүүлүктөр жана адамдар менен иштегенди билүү, коммуникабелдүүлүк, демилгечилик жана жоопкерчиликтүүлүк.

Берүү мөөнөтү 2016-жылдын 15-сетябрына чейин

Резюме калтыруу Анкетаны толтуруу

Милдеттүү түрдө кызмат ордун көрсөтүү менен резюмени tm@bankasia.kg электрондук почтасынын дарегине жөнөтүү керек..

Кызмат орду көрсөтүлбөгөн резюме каралбайт. Тиешелүү талапкерлер гана маектешүүгө чакырылат.

Бардык вакансияларды карап чыгуу