• Кыргызча
  • Русский
  • English

Программист

Филиал: БАШКЫ КЕҢСЕ

Жарыялоонун датасы: 5 марта 2018

Билими:

Программа түзүү жагында жогорку техникалык билиминин болушу.

Иш тажрыйбасы

Internet технологиясы боюнча программаларды иштеп чыгуу жагында билими жана тажрыйбасы.

Милдеттери:

  • Колдонмо программалык камсыздоосун иштеп чыгуу;
  • Колдонуудагы программалык камсыздоону модернизациялоо жана аны коштоо;
  • Программалык камсыздоону тестирлөөгө катышуу;
  • Программалык камсыздоого техникалык документтерди иштеп чыгуу;
  • Сатып алынуучу программалык продукттарды колдонуу мүмкүнчүлүгүнө иликтөөлөрдү жүргүзүү жана аныктоо.
Резюме калтыруу Анкетаны толтуруу

Милдеттүү түрдө кызмат ордун көрсөтүү менен резюмени tm@bankasia.kg электрондук почтасынын дарегине жөнөтүү керек..

Кызмат орду көрсөтүлбөгөн резюме каралбайт. Тиешелүү талапкерлер гана маектешүүгө чакырылат.

Бардык вакансияларды карап чыгуу