• Кыргызча
  • Русский
  • English

Кассир Бишкекте

Филиал: Курулуш филиалы

Жарыялоонун датасы: 1 ноября 2018

Билими:

Жогорку же атайын орто экономикалык билим

 

Иш тажрыйбасы:

Банк чөйрөсүндө кассалык тейлөөдө 1 жылдык  иш тажрыйбасы

 

Компьютерди билүүсү:

Компьютер менен мыкты иштөө (MS Office (Word,  Excel  ж.б. программаларын билүү)

 

Тилдерди билүү:

Орус жана кыргыз тилдерин билүү

 

Зарыл болгон билимдер/ыктар/көндүмдөр:

  • Активдүүлүк, физикалык жана психологиялык чыңалууну көтөрө билүү;
  • Натыйжалуулугун төмөндөтпөстөн, узак убакыттын ичинде интенсивдүүлүк менен иштей алуу
  • Бухгалтердик жана салык эсебин билүү, маалымдар базасы, валюталар детектери жана эсептөөчү машинкалары менен иштей алуу;
  • Иш кагаздар менен иштөөгө жөндөмдүү; Ири маалыматты талдоого жана системалоого жондөмдүү; Чоң көлөмдөгү маалыматтарды узак убакыт бою эсте сактоого жөндөмдүү.  

 

Милдеттери:

  • Кириштөө документтердин негизинде кассалык эсепти жүргүзүү;
  • Отчеттук иш кагаздарды түзүү.

 

Тапшыруу  мөөнөтү – 2016-жылдын 25-ноябрына чейин


Резюме калтыруу Анкетаны толтуруу

Милдеттүү түрдө кызмат ордун көрсөтүү менен резюмени tm@bankasia.kg электрондук почтасынын дарегине жөнөтүү керек..

Кызмат орду көрсөтүлбөгөн резюме каралбайт. Тиешелүү талапкерлер гана маектешүүгө чакырылат.

Бардык вакансияларды карап чыгуу