• Кыргызча
  • Русский
  • English

СТУДЕНТТЕРГЕ ЖАНА БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРГӨ

«Азия Банкы» ЖАК өзүнүн кесипкөй мүмкүнчүлүгүн ишке ашырууга, билим деңгээлин жана иш тажрыйбасын арттыруу менен өз жөндөмдүүлүгүн, билим деңгээлин иш жүзүндө далилдеп, тажрыйба топтоп, банк ишин өнүктүрүү жагында эң мыкты идеяларды сунуштай алган адистер менен кызматташууга дайым даяр.

Банк кесипкөй жаштарга колдоо көрсөтүп, ишин ийгилик коштогон, белгиленген максат боюнча ишенимдүү иш алып барган эмгек жамаатында кызыктуу долбоорлорду өздөштүрүү жагында жардам берүүгө даяр.