• Кыргызча
 • Русский
 • English

"Азия Банк" ЖАКка кредиттик администратор талап кылынат

31 январь, 2017-жыл

Талап кылынган билим деңгээли/иш билгилик жөндөмдүүлүгү:

 • Дароо үйрөнүп кетүү жөндөмдүүлүгү;
 • Зарылчылык келип чыккан учурда банктын башка (анын ичинде регионалдык) филиалдарына иш сапарына чыгуу мүмкүнчүлүгү;
 • Жоопкерчиликтүүлүгү;
 • Коммуникабелдүүлүгү жана эмгек жамаатта иштей билүүсү.

Милдеттер:

 • Кардарларды банктын жана кредиттик маалымат бюросунун базалары боюнча текшерүү;
 • Маалыматтарды КЗга киргизүү;
 • Кредит берүү, мамлекеттик органдарда келишимдерди тариздетүү;
 • Кредиттик таржымалдарды түзүү жана аны сактоо;
 • Тиешелүү отчетторду түзүү;
 • Кредит берүү жана аны тариздетүү боюнча операцияларды ишке ашыруу;
 • Отчет түзүү;
 • Маалыматтар менен иш алып баруу
 • Бирдиктүү маалымат базасы программалык камсыздоосун өркүндөтүү боюнча иш алып баруу
 • Тиешелүү отчетторду түзүү;
 • Зарылчылык келип чыккан учурда банктын башка (анын ичинде регионалдык) филиалдарына иш сапарына чыгуу мүмкүнчүлүгү.

Бардык жаңылыктар

Главная
X
X

Вы можете позвонить нам, выбрав желаемого оператора связи.

X
Пожалуйста, укажите ваши контактные данные для обратной связи. Мы обязательно ответим на ваше обращение.

Подать жалобу
Получить консультацию