• Кыргызча
  • Русский
  • English

Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайбыз!

31 августа 2018

Урматтуу кыргызстандыктар,

Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнүнѳ карата чын дилден сунушталган куттуктоону кабыл алып коюуну ѳтүнѳм!

Бул майрам биздин жалпы баалуулуктарыбызды: ѳлкѳ ѳз алдынчалыгын, анын гүлдѳп ѳнүгүшү үчүн маңдай тер тѳгүп эмгектенүүгѳ шыктануу, киндик кан  тамган тууган жерге, үй бүлѳгѳ, жакындарга болгон ыйык мамилени туу тутуп, баалап-барктагандардын майрамы.

Майрамддык жаркын маанайды тартуулуган ушул күнү “Азия Банкы” бардыгыңыздарга ачык асман, байгерчилик турмуш, ѳз ара түшүнүшүүнү жана ырыс алды- ынтымакты каалайт. Ар бир үй бүлѳгѳ кут-береке орноп, орошон ийгиликтер, жаңы жетишкендиктер коштосун.

Бардык жаңылыктар