• Кыргызча
  • Русский
  • English

Интернет-банкингге туташуу АКЦИЯСЫ

24 июля 2017

Урматтуу кардарлар, 

июль жана август айларында СУПЕР-АКЦИЯ өткөрүлөт. 

Демек, интернет-банкингге акысыз туташуу мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып калууну сунуштайбыз!

Бул, эсептерди күнү-түнү ишенимдүү, коопсуз шартта тескөө ыкмасы. Ушул иш ыргагында толук кандуу иштөө үчүн Интернетке туташкан компьютер, Рутокен Web жабдуусунун болушу гана жетиштүү.

Интернет-банкинг ыңгайлуулугу кайсы болбосун убакытта, бардык жерден төмөнкүдөй банк операцияларын ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүнө өбөлгө түзөт:

  • банк ичинде жана жана банктар аралык төлөмдөрдү өткөрүү;
  • валюталарды конвертациялоо;
  • эсептердин жылышына көз салуу.

Бардык операциялар Рутокен Web жабдуусун колдонуу менен электрондук-цифралык кол тамга менен тастыкталат.

«Интернет-Банкинг» кызматынан пайдалануу үчүн:

  • “Азия Банкы” ЖАКта эсеп ачуу;
  • «Интернет-Банкинг» кызматынан пайдаланууга өтүнүч кат толтуруу;
  • «Интернет-Банкинг» системасында тейленүү үчүн келишим түзүү;
  • пароль жана логин көрсөтүлгөн пин-конверт алуу жана Рутокен Web жабдуусуна ээ болуу талап кылынат. Бул кызмат көрсөтүүлөр акысыз сунушталат!

Бардык жаңылыктар