• Кыргызча
  • Русский
  • English

ПИН-кодду банкомат аркылуу алмаштыруу кызматын сунуштайбыз!

12 сентября 2017

Банк кардарларга ыңгайлуу болуш үчүн кошумча кызмат көрсөтүүнү иштеп чыккандыгын маалымдайбыз., ал аркылуу «Азия Банкынын» банктык карттарынын ПИН-кодун өзгөртүүгө болот.

Эми  Элкарт жана эл аралык   Visa карт ээлери  ПИН-кодду банктын өлкө аймагындагы  банкоматтарынан каалаган комбинацияга өзгөртө алуу мүмкүнчүлүгү жөнгө салынды.

ПИН-кодду эске тутуп калуу кыйын болсо же ал үчүнчү бир адамга маалым болуп калса, анда Банк  ПИН-кодду дароо алмаштырууну сунуштайт.

  ПИН-кодду алмаштыруу кызматы канча турат?

- кызмат АКЫСЫЗ сунушталат.

Карт боюнча паролду канча жолу алмаштырууга болот?

Карт боюнча ПИН-кодду алмаштырууга чек коюлган эмес.

Паролду ким алмаштыра алат?

-   Элкарт жана эл аралык  Visa карт ээлери, ошондой эле ушул кызмат көрсөтүү жөнгө салынган башка коммерциялык банктардын карт ээлери.

Паролго кандай талаптар коюлган?

- Картты коопсуз пайдалануу үчүн улам кайталанган сөздөрдү же катар номерлерди, ошондой эле туулган күндү жаңы ПИН-код катары колдонбоо  сунушталат, анткени мындай комбинациялар оңой табылат.

Мисалы: 7777 же  8888,  1234 же 9876.

Паролду банкоматтан кантип алмаштырууга болот?

Мында, банкоматтагы көрсөтмөгө таянуу зарыл:

- картты  банкоматка салуу

-  ПИН-кодду терүү

-   «ПИН-кодду алмаштыруу» кызматын тандоо

- жаңы ПИН-кодду чагылдыруу

- жаңы ПИН-кодду тастыктоо

 

 

Бардык жаңылыктар