• Кыргызча
  • Русский
  • English

"Азия Банк" ЖАКтын кредит бөлүмүнө тажрыйбалык такшалуудан өтүүчү кызматкер талап кылынат

31 января 2017

Талап кылынган билим деңгээли/иш билгилик жөндөмдүүлүгү:

  • Коммуникабелдүүлүк;
  • Математиканы жакшы өздөштүргөндүгү.

 Милдеттери:

  • Кардарларды тартуу жана аларга иш боюнча кеп-кеңештерди берүү;
  • Кредит берүү.

Бардык жаңылыктар