• Кыргызча
 • Русский
 • English


БАНКТЫК КАРТАНЫ ЖЕКЕ ЖАСАЛГАЛОО

 • ЭЛКАРТ картасы Сиз каалаган жасалгада!
 • Кызмат акысы: 

1. 49 сом – Банктын түрмөгүнөн сүрөт
2. 100 сом – сиз сунуштаган сүрөт

 • Картаны даярдоо мөөнөтү – 5 күнгө чейин

 

 

АТМ АРКЫЛУУ КАРТАДАН КАРТАГА КОТОРУУЛАР
 • Картадан картага көз ирмемде акча которуулар
 • Кызмат акысы:
 1. 5 сом – “Азия Банкынын” түзүлүштөрүндө картадан картага которуулар
 2. 15 сом – башка банктын түзүлүштөрүндө картадан картага которуулар
 • Лимит – 50 000 сом/бир жолкусунда.
  ОРТОК ТҮЙҮН
 • ЭЛКАРТ/VISA карталарынын ээлери үчүн
 • “Азия Банкынын” тарифтери боюнча өнөктөш банктардын түзүлүштөрүндөтейленүү мүмкүнчүлүгү
 • Өнөктөш банктардын саны – 7 (жети):
 1. «Азия Банкы» ЖАК;
 2. «Кыргыз инвестициялык-насыялык банкы» ЖАК;
 3. «Айыл Банк» ААК;
 4. «Дос-Кредобанк» ААК;
 5. «Бакай Банк» ААК;
 6. «БТА Банк» ЖАК;
 7. «Финанс Кредит Банк КАБ» ЖАК
 • Банкоматтардын саны (АТМ) – 325
 • POS-терминалдардын саны – 1733 
   ТӨЛӨМ КАРТАЛАРЫ ЖАНА МОБИЛДИК КАПЧЫКТАР АРКЫЛУУ БАНККЫЗМАТТАРЫ
 • “Мобильник” ЖЧК өнөктөшүбүздүн төлөм терминалдары жана мобилдиккапчыктарында тейленүү мүмкүндүгү:
 • ЭЛКАРТ/VISA карталарынын балансын толуктоо
 • Алыш-бериш эсебин толуктоо
 • Насыя төгүү
 • Салык төлөө
 • КР ИИМ ПМББ айып пулдарын төлөө

 

 

 

 

ОВЕРДРАФТ

 • Картаңыздагы суммадан ашык каражатты накталай алуу мүмкүнчүлүгү
 • Овердрафт түрлөрү:
 1. Компаниянын кепилдиги менен Азия Банкынын маяна долбоорунакатышкан компаниялардын кызматкерлери үчүн;
 2. Бир жеке жактын кепилдиги менен "Азия Банкынын" маяна долбоорунакатышкан компаниялардын кызматкерлери үчүн.
 • Эң жогорку сумма – эмгек акынын жалпы өлчөмүнүн 40%дан 80%ына дейре
 • Овердрафтты төгүү мөөнөтү – 30 күнгө чейин
 • Насыялык багыт мөөнөтү – 12 айга чейин
 • Насыя валютасы – сом
 

 SMS-КАБАРЛАМА

 • «Азия Банкынын» ЭЛКАРТ/ VISA карталарын пайдалануу менен жүргүзүлгөнбардык операциялар жөнүндө кардарга автоматтык түрдө маалымдоо
 • Кызмат акысы – 35 сом/ай, овердрафт кызматы менен кардар үчүн – айына 0 сом
 • Megacom, Beeline жана О уюлдук операторлорунун абоненттери үчүн!

АТМ аркылуу банк картасынын ПИН-кодун алмаштыруу (банктын банкоматы)

 • Кызмат толугу менен акысыз көрсөтүлөт
 • Картанын ПИН-кодун алмаштырууга чек жок
 • “Азия Банкы” ЖАКтын Элкарт жана Visa эл аралык карталарынын ээлери жанаошондой эле ушул кызмат кошулган башка коммерциялык банктардынкарталарынын ээлерине сунушталат.

Сыр сөзгө талаптар:

Картаны коопсуз пайдалануу үчүн жаңы ПИН-код иретинде кайталанган же катары мененжазылган сандарды, ошондой эле туулган күн даталарын киргизүү сунушталбайт, себеби, сандардын андай катарын болжоп таап алуу жеңил.

Маселен: 7777 же 8888, 1234 же 9876.

ЭЛКАРТ МОБАЙЛ

 • Элкарт карталарынын ээлери өз эсептерин мобилдик түзүлүштүн көмөгү менентескөө үчүн “Эл аралык процессинг борбору” ЖАК тутумунда ачылганпрограммалык камсыздоо.
 • Элкарт Мобайл мобилдик тиркемеси аркылуу жеткиликтүү операциялар:
 • Үчүнчү жактарга төлөмдөр (коммуналдык кызмат төлөмдөрүуюлдук операторлоржана башкалар)
 • Картадан картага көз ирмемде акча которуулар
 • Балансты текшерүү
 • Эсеп боюнча кичи көчүрмө
 • Төлөм мөөнөттөрүн текшерүү
 • Банкоматтардын (АТМ) тизмесин кароо.
 • Төлөм жүргүзүү үчүн комиссия акысы – 2017-жылдын соңуна чейин акысыз.
 • Ушул тапта кызмат Google Play Market Желе дүкөнүнөн көчүрүп алууга болот.
 • iOS боюнча программалык камсыздоо иштелип чыгуу баскычында.
  

ИНТЕРНЕТ ЭКВАЙРИНГ

 • Интернет дүкөндүн сайтында Элкарт төлөм картасы менен соода кылууга жолберчү кызмат. Атайын web-интерфейстин жардамы аркылуу жүргүзүлөт.
 • Кантип туташуу керек?
 • Банк менен келишим түзүү;
 • Эсеп ачуу үчүн зарыл документтерди сунуу;
 • Төлөм карталарын кабылдоого керектүү техникалык шарттарды, анын ичиндебуюртма кылуу жана карта менен төлөөгө мүмкүндүк берген интерфейсти түзүү.
 • Кызмат акысы:
 1. СТИге туташуу – 13 340 сом 
 2. СТИ ар айлык тейлөөсү – 560 сом/ай
 3. Транзакциялык комиссия – 3%.

СООДА ЭКВАЙРИНГИ

 • Элкарт, Visa төлөм карталары жана соода-тейлөө ишканаларында орнотулганбанктын ПОС терминалдары аркылуу соода кылууга мүмкүндүк берчү кызмат.
 • Кантип туташтыруу керек?
 • Банк менен келишим түзүү;
 • Эсеп ачуу үчүн документтерди сунуу.
 • Кызмат акысы:
 1. СТИге туташуу – акысы;
 2. СТИнин ар айлык тейлөөсү – акысыз;
 3. Соодада макулдашуу – 3%.