• Кыргызча
  • Русский
  • English

«Мөөнөттү» аманаттар

«Мөөнөттү» аманат – аманаттын сактыгын жана үнөмдөлүшүн камсыз кылуу үчүн мөөнөтсүз банктык эсеби.

Бул акча сактоонун ишенимдүү инструменти, ошондой эле үчүнчү жактар менен эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгү.

 

*Мөөнөттү эсептин калдыгына пайыздарды эсептөө Кардар менен Банкттын ортосунда өзүнчө сүйлөшүлөт.

Пайыздык чендердин шкаласы

Валюта 2 года 3 года 5 лет
Сомдор 10% 10% 10%
АКШ доллары 3% 3% 3%

Билдирүүнү тариздөө

Аманат боюнча топтомдорду эсептөө

айга

Жылдык пайыздык чен:

Бонустук пайыз:

Топтолгон сумма:

Топтолгон пайыз:

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Так эсептөөлөрдү биздин адистерден алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө