• Кыргызча
  • Русский
  • English

"Топтолуучу" аманаты

«Топтолуучу» аманаты – аманатты туруктуу толуктап турууга жана топтолгон үнөмдөрдүн пайыздары түрүндө кошумча пайда алууга мүмкүндүк берет.

Эгерде Сизге белгилүү бир учурга же мөөнөткө каражат топтоо зарыл болсо, «Топтолуучу» аманатын ачып, аны толуктап туруңуз, ал эми эсептелинген пайыздар капиталды негиздүү көбөйтүүгө мүмкүндүк берет.

Ар айлык толуктоо. Толуктоонун суммасы.

Пайыздык чендердин шкаласы

Валюта 6 мес 9 мес 12 мес 18 мес 2 года
Сомдор 5% 7% 10% 10.25% 10.5%
АКШ доллары 2% 2.5% 3% 3.5% 4%
Евро 0.5% 0.5% 1% 1.5% 1.5%
Рублдер 3% 4% 5% 6% 7%

Билдирүүнү тариздөө

Аманат боюнча топтомдорду эсептөө

айга

Жылдык пайыздык чен:

Бонустук пайыз:

Топтолгон сумма:

Топтолгон пайыз:

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Так эсептөөлөрдү биздин адистерден алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө