• Кыргызча
  • Русский
  • English

"Эксклюзивдүү" аманаты

«Эксклюзивдүү» аманаты – пайыздар түрүндө кошумча пайда алууга гана мүмкүндүк бербестен, аманатты мөөнөтү аяктаганга чейин жабууга мүмкүнчүлүк берет.

Аманаттын бул түрүнүн шартынын эксклюзивдүүлүгү – бул аманатты мөөнөттөн мурда алууда пайыздык кирешенин бөлүгүн сактап калуу мүмкүнчүлүгү.

Пайыздык чендердин шкаласы

Валюта 1 мес 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес
Сомдор 1% 3% 5% 7% 10%
АКШ доллары - - 1.5% 2% 2%

Билдирүүнү тариздөө

Аманат боюнча топтомдорду эсептөө

айга

Жылдык пайыздык чен:

Бонустук пайыз:

Топтолгон сумма:

Топтолгон пайыз:

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Так эсептөөлөрдү биздин адистерден алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө