• Кыргызча
  • Русский
  • English

"Капиталдаштыруу менен" аманаты

«Капиталдаштыруу менен» аманаты пайыздарды капиталдаштыруу жолу менен ар айлык кирешени жогорулатуу үчүн пайдалуу.

Пайыздарды капиталдаштыруу – ар бир ай үчүн эсептелинген пайыздардын суммасы аманаттын суммасына кошулуу менен аны жогорулатат.

Пайыздык чендердин шкаласы

Валюта 6 мес 9 мес 12 мес 18 мес 2 года
Сомдор 4.5% 6.5% 9.5% 9.75% 10%
АКШ доллары 1% 1.5% 2.5% 3% 3.5%

Билдирүүнү тариздөө

Аманат боюнча топтомдорду эсептөө

айга

Жылдык пайыздык чен:

Бонустук пайыз:

Топтолгон сумма:

Топтолгон пайыз:

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Так эсептөөлөрдү биздин адистерден алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө