• Кыргызча
  • Русский
  • English

«Жогорку пайыз» депозити

   "Жогорку пайыз" маалымат китепче  

Депозиттин бул түрү топтолгон өздүк жыйымды ишенимдүү сактоого жана пайыз түрүндө көбүрөөк киреше алуу ыңгайын сунуштайт. 

ДЕПОЗИТ ШАРТТАРЫ

Аманат мөөнөтү  24 айга чейин
Баштапкы минималдуу аманат суммасы 

- 5000 сом

- 100 АКШ доллары

- 100 евро

- 5000 рубль

Пайыздарды чегерүү жана төлөө 

Ай сайын

Аманатты толуктоолор 

 Аманат суммасынан бөлүп алуу 

Пайыздарды капиталдаштыруу 

Аманатты  дароопролонгациялоо (мөөнөтүн узартуу)  

Каралган эмес*Аманат боюнча пайыздарды чегерүү үчүн Элкарт же Visa карттары чыгарылышы мүмкүн

 

Көңүл буруңуздар,“Азия банкынан” акция!

2019-жылдын 1-марттан 31-августка чейин 24 айлык мөөнөткө сом түрүндө салынган “Жогорку пайыз” аманатынын пайыздык чени 12%га дейре жогорулатылат.


Жылдык кирешелүүлүк (%) Аманат мөөнөттөрү
1 айга 3 айга 6 айга 9 айга 12 айга 18 айга 24 айга
Сом 1 4 6 8 11 11,25 11,5 (12 - акция)
АКШ долл. 1,5 2 2,5 3 4 4,5 5
Евро 0 0 0,5 1 1,5 2 2
Рубль 0 0 4 5 6 7 8

 

* Сом түрүндө натыйжалуу пайыздык чен - 1%дан 12,1%га чейин

* Доллар түрүндө натыйжалуу пайыздык чен – 1,5%дан 5,1%га чейин

* Евродо натыйжалуу пайыздык чен  – 0,5%дан  2 %га чейин

* Рубль түрүндө натыйжалуу пайыздык чен  – 4,1%дан 8,3 %га чейин

 

Пайыздык чендердин шкаласы

Валюта 1 мес 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес 18 мес 2 года
Сомдор 1% 4% 6% 8% 11% 11.25% 11.5%
АКШ доллары 1.5% 2% 2.5% 3% 4% 4.5% 5%
Евро - - 0.5% 1% 1.5% 2% 2%
Рублдер - - 4% 5% 6% 7% 8%

Билдирүүнү тариздөө

Аманат боюнча топтомдорду эсептөө

айга

Жылдык пайыздык чен:

Бонустук пайыз:

Топтолгон сумма:

Топтолгон пайыз:

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Так эсептөөлөрдү биздин адистерден алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө