• Кыргызча
  • Русский
  • English

«Камкордук» депозити

    "Камкордук" маалымат китепче

Депозиттин бул түрү пенсионерлер үчүн топтогон каражатты ишенимдүү сактап, ай сайын жогорулатылган пайыз түрүндө киреше алып турууга өбөлгө түзөт.

ДЕПОЗИТ ШАРТТАРЫ 

Аманат мөөнөтү 

 

24 айга чейин

Баштапкы минималдуу аманат суммасы 

- 500 сом

- 10 АКШ доллары

 

Пайыздарды чегерүү жана төлөө 

 

Ай сайын

- Аманатты толуктоо мүмүкнчүлүгү 

Акча каражатынан бөлүп алуу ыңгайы 

- Пайыздарды капиталдаштыруу 

- Аманатты дароо пролонгациялоо

 

Каралган эмес

 

* Жогорулатылган пайыздык чен

* Паспортту жана пенсия күбөлүгүн көрсөткөн шартта ачылат 

* Аманат боюнча пайыздарды чегерүү үчүн Элкарт же Visa карттары чыгарылышы мүмкүн

Жылдык кирешелүүлүк (%)
Аманат мөөнөттөрү
3 айга 6 айга 9 айга 12 айга 18 айга 24 айга
Сом 4,5 6,5 8,5 11,5 12 12,5
Доллары США 2 2,5 3 4 4,5 5

 

* Сом түрүндө натыйжалуу пайыздык чен – 4,7%дан 13,2%га чейин

* Доллар түрүндө натыйжалуу пайыздык чен – 2%дан 5,1%га чейин

Пайыздык чендердин шкаласы

Валюта 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес 18 мес 2 года
Сомдор 4.5% 6.5% 8.5% 11.5% 12% 12.5%
АКШ доллары 2% 2.5% 3% 4% 4.5% 5%

Билдирүүнү тариздөө

Аманат боюнча топтомдорду эсептөө

айга

Жылдык пайыздык чен:

Бонустук пайыз:

Топтолгон сумма:

Топтолгон пайыз:

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Так эсептөөлөрдү биздин адистерден алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө