• Кыргызча
  • Русский
  • English

Пайыздык чендердин шкаласы

Валюта 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес 18 мес 2 года
Сомдор 4.5% 6.5% 8.5% 11.5% 12% 12.5%
АКШ доллары 2% 2.5% 3% 4% 4.5% 5%

Билдирүүнү тариздөө

Аманат боюнча топтомдорду эсептөө

айга

Жылдык пайыздык чен:

Бонустук пайыз:

Топтолгон сумма:

Топтолгон пайыз:

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Так эсептөөлөрдү биздин адистерден алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө