• Кыргызча
  • Русский
  • English

Насыялар

«Азия Банкы» ЖАК насыя продуктыларынын кеңири түрлөрүн, ошондой эле кардарлары үчүн насыялоонун пайдалуу жана ыңгайлуу шарттарын сунуштайт.

«Азия Банкы» ЖАКтын насыялоосунун артыкчылыктары:

  • Төлөмдөрдүн ийкемдүү графиктери жана ыңгайлуу шарттары;

  • Мөөнөттөн мурда төлөмдөр үчүн айыптардын жоктугу;

  • Жеке мамиле кылуу;

  • Кароонун кыска мөөнөттөрү;

  • Кардардын керектөөлөрүнө карата Банк бирдиктүү насыя берет же насыя тилкесин ачып берет.

  • Бардык пайыздык чендер жылдык болуп саналат, натыйжалуу жылдык пайыздык чен ар бир насыя боюнча өзүнчө эсептелинет жана келишимде көрсөтүлөт.

Насыя продуктыларынын шарттары менен таанышуу үчүн Сизди кызыктырган насыянын түрүнө шилтеме боюнча караңыз.

Банк Кыргыз Республикасынын же эл аралык конвенциялардын жана келишимдердин ченемдик талаптары жана улуттук мыйзамдары менен мыйзамсыз деп квалификацияланган ишмердүүлүктү, анын ичинде товарларды өндүрүүнү жана сатууну жүзөгө ашыруучу ишмердүүлүктөрдүн түрлөрүн каржылабайт.