• Кыргызча
  • Русский
  • English

Россиялык-Кыргыз Өнүктүрүү Фондунун максаттуу насыялары

Россия-кыргыз өнүктүрүү фондунун максаттуу насыялары – бул чакан жана орто бизнес субъекттерин фонддун эсебинен каржылоо долбоору.

Насыянын максаты: ЧОБ (чакан жана орто бизнес) субъекттерин төмөнкү тармактар боюнча каржылоо:

  • Агроөнөр жай комплекси
  • Тигүү жана текстиль өнөр жай
  • Кайра иштетүүчү өнөр жай, анын ичинде машина куруу
  • Тоо-кен казуу жана металлургиялык өнөр жай
  • Транспорт
  • Инфраструктура, анын ичинде туризм, билим берүү жана медициналык инфраструктура
  • Соода инфраструктурасын өнүктүрүү

Насыя шарттары:

  • Насыянын өлчөмү – 1 млн АКШ долларына чейин;

Насыя АКШ долларында жылдык 5-7%, ал эми сом түрүндө жылдык 10-12% менен 5 жылдык мөөнөткө берилет.

*Сом түрүндөгү 10% чендеги натыйжалуу пайыздык чени 10,47% болот.

*АКШ долл. түрүндөгү 5% чендеги натыйжалуу пайыздык чени 5,12% болот


“Россия-кыргыз өнүктүрүү фондунун максаттуу насыяларын” алуу үчүн зарыл документтердин тизмеси

Пайыздык чендер

Кыргыз сомдору менен

Сумма Чен
чейин 70 000 000 сом 10.00

АКШ доллары менен

Сумма Чен
чейин 1 000 000 доллар 10.00

Насыянын наркын эсептөө

Жылдык чен

Ар айлык төлөм:

Төлөөлөрдүн жалпы суммасы:

Насыяны төлөөнүн графиги

Негизги карыз Эсептелинген пайыздар Төлөөнүн суммасы Негизги карыздын калдыгы

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Насыянын так эсептөөлөрүн биздин насыя адистеринен алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө