• Кыргызча
  • Русский
  • English

Керектөөчүлүк насыя

Керектөөчүлүк насыялар – бул үй-бүлөлүк бюджетке зыян келтирбестен өздүк керектөө жана тиричилик үчүн товарларды (кызматтын тейлөөлөрдүсатып алуудагы  оптималдуу чечим.

Насыялоонун шарттары:

Насыянын мөөнөтү: 3 жылга чейин

 

Насыя алуу үчүн төмөнкүлөр зарыл:

  • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына (же башка өлкөнүн, эгерде резидент болбосо) ылайык каттоодо болуу, б.а. паспорттун болушу;

  • Кирешелер тууралуу тиешелүү документтердин болушу (эмгек акысы тууралуу маалым кат, бизнестин документтери);

  • Насыяны жетишинче камсыз кылуу;

  • Ар айлык киреше насыя боюнча ар айлык төлөмдөрдөн кеминде 50%га көбүрөөк болууга тийиш.


* Керектөөчүлүк насыялар күбөлүктүн же патенттин негизинде иштеген жеке ишкерлер үчүн гана берилет

 

* Сом түрүндө натыйжалуу 30% пайыздык чен - 39,87%

* Доллар түрүндө натыйжалуу 26% пайыздык чен – 33,16%

* Евродо натыйжалуу 24% пайыздык чен  – 30,56%

* Рубль түрүндө натыйжалуу 23% пайыздык чен  – 28,03%


Пайыздык чендер

Кыргыз сомдору менен

Сумма Чен
чейин 150 000 сом 30.00
баштап 150 001 чейин 350 000 сом 26.00
баштап 350 001 чейин 1 000 000 сом 24.00
баштап 1 000 001 чейин 2 000 000 сом 23.00

Билдирүүнү тариздөө

Насыянын наркын эсептөө

Жылдык чен

Ар айлык төлөм:

Төлөөлөрдүн жалпы суммасы:

Насыяны төлөөнүн графиги

Негизги карыз Эсептелинген пайыздар Төлөөнүн суммасы Негизги карыздын калдыгы

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Насыянын так эсептөөлөрүн биздин насыя адистеринен алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө