• Кыргызча
  • Русский
  • English

Керектөөчүлүк насыя

Керектөөчүлүк насыялар – бул үй-бүлөлүк бюджетке зыян келтирбестен өздүк керектөө жана тиричилик үчүн товарларды (кызматтын тейлөөлөрдүсатып алуудагы  оптималдуу чечим.

Насыялоонун шарттары:

Насыянын мөөнөтү: 3 жылга чейин

 

Насыя алуу үчүн төмөнкүлөр зарыл:

  • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына (же башка өлкөнүн, эгерде резидент болбосо) ылайык каттоодо болуу, б.а. паспорттун болушу;

  • Кирешелер тууралуу тиешелүү документтердин болушу (эмгек акысы тууралуу маалым кат, бизнестин документтери);

  • Насыяны жетишинче камсыз кылуу;

  • Ар айлык киреше насыя боюнча ар айлык төлөмдөрдөн кеминде 50%га көбүрөөк болууга тийиш.

 

 

 

* Керектөөчүлүк насыялар күбөлүктүн же патенттин негизинде иштеген жеке ишкерлер үчүн гана берилет

Пайыздык чендер

Кыргыз сомдору менен

Сумма Чен
чейин 150 000 сом 30.00
баштап 150 001 чейин 350 000 сом 26.00
баштап 350 001 чейин 1 000 000 сом 24.00
баштап 1 000 001 чейин 2 000 000 сом 23.00

Билдирүүнү тариздөө

Насыянын наркын эсептөө

Жылдык чен

Ар айлык төлөм:

Төлөөлөрдүн жалпы суммасы:

Насыяны төлөөнүн графиги

Негизги карыз Эсептелинген пайыздар Төлөөнүн суммасы Негизги карыздын калдыгы

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Насыянын так эсептөөлөрүн биздин насыя адистеринен алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө