• Кыргызча
  • Русский
  • English

Тайпалык насыяларТайпалык насыялар – “Азия Банкы” ЖАКтын насыялоонун шериктештик жана жоопкерчилик принциптери менен тайпаларга бириккен жеке жактарды жана кичи ишкерлерди каржылоо долбоору.

Тайпага берилчү насыянын өлчөмү – 500 000 сомго чейин.

Тайпалык насыянын максаты – төмөнкү тармактарда демилгелерди колдоо жана өнүгүүгө көмөк көрсөтүү:

  • чакан ишкердик
  • соода жана тейлөө тармагы
  • айыл чарбасы
  • керектөөчүлүк

Насыянын шарттары:

  • Насыя кеминде үч кишиден турган теңата тайпаларга берилет;
  • Аннуитеттик төлөм
  Кеминде
Эң көп
ТНТ* бир мүчөсүнө насыя өлчөмү(сом)
10 000 100 000
ТНТга насыя өлчөмү (сом)
- 500 000
Валютасы
KGS
Пайыздык чени
30%
Мөөнөтү
12 ай
Комиссиясы
2%
Кепилдиги ТНТ мүчөлөрүнүн теңата жоопкерчилиги (зарыл учурда кошумча ТНТ мүчөлөрүнүн мүлкү коюлат)


*ТНТ – Теңата насыялык тайпа

**«Тайпалык насыялар» сом түрүндөгү 30% чендеги натыйжалуу пайыздык чени 37,14% болот.

“Тайпалык насыяны” алуу үчүн зарыл документтердин тизмеги

Пайыздык чендер

Кыргыз сомдору менен

Суммасы Чен
баштап 1 чейин 500 000 сом 30.00

Билдирүүнү тариздөө

Насыянын наркын эсептөө

Жылдык чен

Ар айлык төлөм:

Төлөөлөрдүн жалпы суммасы:

Насыяны төлөөнүн графиги

Негизги карыз Эсептелинген пайыздар Төлөөнүн суммасы Негизги карыздын калдыгы

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Насыянын так эсептөөлөрүн биздин насыя адистеринен алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө