• Кыргызча
  • Русский
  • English

ЧОБ үчүн насыялар

Чакан жана Орто бизнес үчүн насыялар – Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу салынбаган каалаган кирешелүү экономикалык ишмердүүлүк үчүн бизнести өнүктүрүүгө жеке ишкерлер үчүн насыялар жана насыя тилкелери.

Насыялоонун шарттары:

насыянын өлчөмү: 100 000 АКШ долларына чейин;

насыянын мөөнөтү: 3 жылга чейин;

Насыя алуу үчүн төмөнкүлөр зарыл:

  • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына (же башка өлкөнүн, эгерде резидент болбосо) ылайык каттоодо болуу, б.а. паспорттун болушу;

  • Бизнес боюнча тиешелүү документтердин болушу;

  • Насыянын жетишиктүү камсыз болушу;

  • Насыяны пайдалануу үчүн тиешелүү билимдан, каражаттардын жана шарттардын болушу;

  • Насыя олдучукун ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын курчап турган чөйрөнү, ден-соолукту жана коопсуздукту коргоо тууралуу мыйзамдардын талаптарына ылайык келүүгө тийиш.

 

* 30% натыйжалуу пайыздык чен - 39,87%

* 26% натыйжалуу пайыздык чен – 33,16%

* 24% натыйжалуу пайыздык чен  – 30,56%

* 23% натыйжалуу пайыздык чен  – 28,03%

* 20% натыйжалуу пайыздык чен - 24,3%

* 16% натыйжалуу пайыздык чен – 20,64%

* 15% натыйжалуу пайыздык чен  – 18,31%

* 14% натыйжалуу пайыздык чен  – 17,14%

* 13% натыйжалуу пайыздык чен - 15,98%

* 12% натыйжалуу пайыздык чен – 14,84%

 

 

 

 


Пайыздык чендер

Кыргыз сомдору менен

Сумма Чен
баштап 7 000 чейин 210 000 сом 30.00
баштап 210 001 чейин 350 000 сом 24.00
баштап 350 001 чейин 700 000 сом 22.00
баштап 700 001 чейин 7 000 000 сом 21.00

АКШ доллары менен

Сумма Чен
баштап 3 000 чейин 5 000 доллар 16.00
баштап 5 001 чейин 10 000 доллар 15.00
баштап 10 001 чейин 100 000 доллар 13.00
баштап 100 001 доллар 12.00

Билдирүүнү тариздөө

Насыянын наркын эсептөө

Жылдык чен

Ар айлык төлөм:

Төлөөлөрдүн жалпы суммасы:

Насыяны төлөөнүн графиги

Негизги карыз Эсептелинген пайыздар Төлөөнүн суммасы Негизги карыздын калдыгы

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Насыянын так эсептөөлөрүн биздин насыя адистеринен алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө