• Кыргызча
  • Русский
  • English

ЧОБ үчүн насыялар

Чакан жана Орто бизнес үчүн насыялар – Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу салынбаган каалаган кирешелүү экономикалык ишмердүүлүк үчүн бизнести өнүктүрүүгө жеке ишкерлер үчүн насыялар жана насыя тилкелери.

Насыялоонун шарттары:

насыянын өлчөмү: 100 000 АКШ долларына чейин;

насыянын мөөнөтү: 3 жылга чейин;

Насыя алуу үчүн төмөнкүлөр зарыл:

  • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына (же башка өлкөнүн, эгерде резидент болбосо) ылайык каттоодо болуу, б.а. паспорттун болушу;

  • Бизнес боюнча тиешелүү документтердин болушу;

  • Насыянын жетишиктүү камсыз болушу;

  • Насыяны пайдалануу үчүн тиешелүү билимдан, каражаттардын жана шарттардын болушу;

  • Насыя олдучукун ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын курчап турган чөйрөнү, ден-соолукту жана коопсуздукту коргоо тууралуу мыйзамдардын талаптарына ылайык келүүгө тийиш.

 

Пайыздык чендер

Кыргыз сомдору менен

Сумма Чен
баштап 7 000 чейин 210 000 сом 30.00
баштап 21 001 чейин 350 000 сом 26.00
баштап 350 001 чейин 700 000 сом 24.00
баштап 700 001 чейин 7 000 000 сом 23.00
баштап 7 000 001 сом 20.00

АКШ доллары менен

Сумма Чен
чейин 5 000 доллар 16.00
баштап 5 001 чейин 20 000 доллар 15.00
баштап 20 001 чейин 50 000 доллар 14.00
баштап 50 001 чейин 100 000 доллар 13.00
баштап 100 001 доллар 12.00

Билдирүүнү тариздөө

Насыянын наркын эсептөө

Жылдык чен

Ар айлык төлөм:

Төлөөлөрдүн жалпы суммасы:

Насыяны төлөөнүн графиги

Негизги карыз Эсептелинген пайыздар Төлөөнүн суммасы Негизги карыздын калдыгы

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Насыянын так эсептөөлөрүн биздин насыя адистеринен алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө