• Кыргызча
  • Русский
  • English

Россиялык-Кыргыз Өнүктүрүү Фондунун максаттуу насыялары

Россиялык-Кыргыз Өнүктүрүү Фондунун (Фонд) максаттуу насыялары – бул Фонддун каражаттарынын эсебинен кичи жана орто бизнестин субъекттерин каржылоо долбоору.

Насыялоонун шарттары:

  • Насыянын өлчөмү: 1 млн АКШ долларына чейин;

  • Насыянын мөөнөтү: 3 жылга чейин;

*Маалымат алуу үчүн “Банк Азии” ЖАКтын жакын жердеги кеңсесине же Банктын Call-борборуна кайрылыңыз (0312-91-07-07).

Пайыздык чендер

Кыргыз сомдору менен

Сумма Чен
чейин 70 000 000 сом 10.00

АКШ доллары менен

Сумма Чен
чейин 1 000 000 доллар 10.00

Билдирүүнү тариздөө

Насыянын наркын эсептөө

Жылдык чен

Ар айлык төлөм:

Төлөөлөрдүн жалпы суммасы:

Насыяны төлөөнүн графиги

Негизги карыз Эсептелинген пайыздар Төлөөнүн суммасы Негизги карыздын калдыгы

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Насыянын так эсептөөлөрүн биздин насыя адистеринен алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө