• Кыргызча
  • Русский
  • English

Стандарт-3500

Ишиңизди илгерилетүү үчүн “Азия Банкынын” «Стандарт – 3500» насыясынан пайдаланыңыз!

Насыя жеке жана юридикалык тараптардын каалаган ой-максаттарына, ошондой эле төмөнкүлөргө да багытталган:

  • Жүгүртүүдөгү каражаттарды толуктоо
  • Инвестициялык жана керектөөчүлүк максатта алуу

Насыянын өлчөмү – 3 500 000 сомго чейин.

Насыя шарттары:

  • Бизнестин ишке киргенден берки мөөнөтү (иш тажрыйбасы) – кеминде 12 ай
  • Аннуитеттик жана жеке төлөм
Насыя өлчөмү (сом) 700 001 - 3 500 000
Мөөнөтү

3 - 60 ай

Валютасы

KGS

USD
Пайыздык чени 21-24% 13-16%
Акция боюнча чендер 2019-жылдын 16-сентябрынан 15-октябрына чейин 19% (KGS)

13-16% (USD)

Комиссиясы

1%

Күрөөсү

Кыймылсыз (зарыл учурда кыймылдуу мүлк)

Кепилдиги

Жолдошу/жубайы + күрөө коюучу

 

*«Стандарт-3500» насыясынын сом түрүндөгү 23% чендеги натыйжалуу пайыздык чени 28,03% болот.

* Акция алкагында сом түрүндө “Стандарт-3500” насыясынын натыйжалуу пайыздык чени сом түрүндө – 19% - 22,86%.

*«Стандарт-3500» насыясынын АКШ долл. түрүндөгү 15% чендеги натыйжалуу пайыздык чени 18,31% болот

 

 «Стандарт-3500» насыясын алуу үчүн зарыл документтердин тизмеси 


Пайыздык чендер

Кыргыз сомдору менен

Суммасы Чен
баштап 700 001 чейин 3 500 000 сом 21.00

АКШ доллары менен

Суммасы Чен
баштап 10 000 чейин 50 000 доллар 13.00

Билдирүүнү тариздөө

Насыянын наркын эсептөө

Жылдык чен

Ар айлык төлөм:

Төлөөлөрдүн жалпы суммасы:

Насыяны төлөөнүн графиги

Негизги карыз Эсептелинген пайыздар Төлөөнүн суммасы Негизги карыздын калдыгы

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Насыянын так эсептөөлөрүн биздин насыя адистеринен алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө