• Кыргызча
  • Русский
  • English

Пайыздык чендер

Кыргыз сомдору менен

Сумма Чен
баштап 700 001 чейин 3 500 000 сом 21.00

АКШ доллары менен

Сумма Чен
баштап 10 000 чейин 50 000 доллар 13.00

Билдирүүнү тариздөө

Насыянын наркын эсептөө

Жылдык чен

Ар айлык төлөм:

Төлөөлөрдүн жалпы суммасы:

Насыяны төлөөнүн графиги

Негизги карыз Эсептелинген пайыздар Төлөөнүн суммасы Негизги карыздын калдыгы

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Насыянын так эсептөөлөрүн биздин насыя адистеринен алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө