• Кыргызча
  • Русский
  • English

Стандарт-3500

Ишиңизди илгерилетүү үчүн “Азия Банкынын” «Стандарт – 3500» насыясынан пайдаланыңыз!

Насыя жеке жана юридикалык тараптардын каалаган ой-максаттарына, ошондой эле төмөнкүлөргө да багытталган:

  • Жүгүртүүдөгү каражаттарды толуктоо
  • Инвестициялык жана керектөөчүлүк максатта алуу

Насыянын өлчөмү – 3 500 000 сомго чейин.

Насыя шарттары:

  • Бизнестин ишке киргенден берки мөөнөтү (иш тажрыйбасы) – кеминде 12 ай
  • Аннуитеттик жана жеке төлөм

Насыя өлчөмү (сом)

700 001 – 3 500 000

Комиссиясы

Күрөөсү

Кепилдиги

Мөөнөтү

3 – 60 ай

 

1%

 

Кыймылсыз (зарыл учурда кыймылдуу мүлк)

 

Жолдошу/жубайы + күрөө коюучу

Валютасы

KGS

USD

31.12.2018ге чейинки пайыздык чени чени 

20%

13-16%

01.01.2019дан тарта пайыздык чени

21 – 24%

13-16%

*«Стандарт-3500» насыясынын сом түрүндөгү 23% чендеги натыйжалуу пайыздык чени 28,03% болот.

*«Стандарт-3500» насыясынын АКШ долл. түрүндөгү 15% чендеги натыйжалуу пайыздык чени 18,31% болот

Пайыздык чендер

Кыргыз сомдору менен

Сумма Чен
баштап 700 001 чейин 3 500 000 сом 21.00

АКШ доллары менен

Сумма Чен
баштап 10 000 чейин 50 000 доллар 13.00

Билдирүүнү тариздөө

Насыянын наркын эсептөө

Жылдык чен

Ар айлык төлөм:

Төлөөлөрдүн жалпы суммасы:

Насыяны төлөөнүн графиги

Негизги карыз Эсептелинген пайыздар Төлөөнүн суммасы Негизги карыздын калдыгы

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Насыянын так эсептөөлөрүн биздин насыя адистеринен алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө