• English
  • Русский
  • Кыргызча
Для слабовидящих

Финансылык ижара

«Финансылык ижара» насыясы ишкердик ишмердүүлүк максатында пайдалануучу ар кандай керектелбеген буюмдарды, ошондой эле мүлктүк комплекстерди, имараттарды, курулмаларды, жабдууларды, траспорттук каражаттарды жана башкаларды жана кыймылсыз мүлктөрдү  сатып алуу үчүн берилет. 

Насыянын 

100 000 – 14 000 000 сом

Мөөнөтү

6 - 60 ай

Коюм

23 % (KGS)

11% (USD)

Валюта

KGS/USD

Күрөө

Лизинг буюмдун өз наркынан 30% жана андан көбүрөөк жеке салым коюуда камсыздандыруу болуп лизинг буюму эсептелет, кыймылсыз жана (же) кыймылдуу мүлк түрүндөгү жеке күрөө камсыздандыруу

Кепилчилик

Талап кылынбайт

Кошумча шарттар

Кыймылдуу мүлк түрүндөгү лизинг буюмун милдеттүү камсыздандыруу керек.

Насыяны чет өлкөлүк валютада берүү (ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин валютасынан тышкары) зайымчынын кирешесинини үлүшү чет өлкөлүк валютада анын жыйынды кирешесинин жалпы көлөмүнүн 50% жана андын көбүрөөгүн түзсө гана аткарылат.

Ошону менен бирге, мындай насыялар боюнча пайыздык коюм төмөнкүдөй түрдө аныкталат:

1. Анын жыйынды кирешесинин жалпы көлөмүнүн чет элдик валютадагы кирешесинин үлүшү 50% дан 75% га чейин – Банктын Насыялоо шарттарына ылайык пайыздык коюмдар, плюс жылдык 3%;

2. Анын жыйынды кирешесинин жалпы көлөмүнүн чет өлкөлүк валютадагы кирешесинин үлүшү 75% жогору –Банктын Насыялоо шарттарына ылайык  пайыздык коюмдар.

 

*23% натыйжалуу пайыздык коюм сом менен - 25,50%

*11% натыйжалуу пайыздык коюм АКШ доллары менен - 11,51%

«Азия Банкы» ЖАК насыяны тейлөө боюнча башка комиссиялар.pdf


Билдирүүнү тариздөө

Насыянын наркын эсептөө

Жылдык чен

Ар айлык төлөм:

Төлөөлөрдүн жалпы суммасы:

Насыяны төлөөнүн графиги

Негизги карыз Эсептелинген пайыздар Төлөөнүн суммасы НсП Негизги карыздын калдыгы

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Насыянын так эсептөөлөрүн биздин насыя адистеринен алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө
Главная
X
X

Вы можете позвонить нам, выбрав желаемого оператора связи.

X
Пожалуйста, укажите ваши контактные данные для обратной связи. Мы обязательно ответим на ваше обращение.

Подать жалобу
Получить консультацию