• English
  • Русский
  • Кыргызча
Для слабовидящих

Насыя эксперти

Филиал: Курулуш филиалы

Жарыялоонун датасы: 9 декабря 2022

Токтом кылат::

Билим деңгээли: жогорку/кесиптик-техникалык.

Банк тутумунда иштеген 6 айдан кем эмес стажынын болушу.

Кошумча квалификациялык талаптар:

- Банк мыйзамдарын билүүсү;

- Банк операцияларынын негиздерин билүүсү;

- Банктык кредиттөө техникасын билүү.

Кошумча талаптар:

- Жамаатта иштөөгө жөндөмдүү жана каалоо;

- Жоопкерчиликтин өнүккөн сезими;

- Окууга жана өнүгүүгө даярдык;

- Кардарлар менен байланыш түзүү жана аларды тейлөө көндүмдөрүнүн болушу;

- Кардарлар менен иш алып барууда кесиптик жүрүм-турум жана иш мезгилинен тышкары жакшы кадыр-бар болуу;

- Банктын кызматкерлерине жана атаандаштарына болгон лоялдуу мамиле;

- Зарылчылыкка жараша банктын башка филиалдарына (анын ичинде региондук) Баруу жөндөмдүүлүгү жана каалоосу;

 Тил билүүсү:

- Орус тилин сөзсүз билүү, кыргыз тилин билүү керек (мүмкүн болушунча)

 Токтом кылат::

- Банк тарабынан кредиттерди берүү шарттарын иликтөөгө жана ММБ потенциалдуу кардарларына түшүндүрөт;

- Кардарларды тартууга катышуу,

Резюме калтыруу Анкетаны толтуруу

Милдеттүү түрдө кызмат ордун көрсөтүү менен резюмени tm@bankasia.kg электрондук почтасынын дарегине жөнөтүү керек..

Кызмат орду көрсөтүлбөгөн резюме каралбайт. Тиешелүү талапкерлер гана маектешүүгө чакырылат.

Бардык вакансияларды карап чыгуу

Главная
X
X

Вы можете позвонить нам, выбрав желаемого оператора связи.

X
Пожалуйста, укажите ваши контактные данные для обратной связи. Мы обязательно ответим на ваше обращение.

Подать жалобу
Получить консультацию