• English
  • Русский
  • Кыргызча
Для слабовидящих

«Ийкемдүү» депозити

    

Депозиттин бул түрү топтолгон жыйымдардын ишенимдүү сакталышынын кепилдиги жана пайыздар түрүндө ай сайын киреше алып туруу булагы.

ДЕПОЗИТТИН ШАРТТАРЫ 

Аманат мөөнөттөрү 

 

 24 айга чейин

 

Баштапкы минималдуу аманат суммасы 

- 5000 сом

- 100 АКШ доллары

- 100 евро

- 5000 рубль

 

Пайыздарды чегерүү жана төлөө 

 

Ай сайын

- Аманат боючна толуктоолор 

- Аманаттан бөлүп алуу ыңгайы

- Пайыздарды капиталдаштыруу 

- Аманатты дароо пролонгациялоо 

 

Каралган эмес

 

Өзгөчө (эксклюзивдик) шарттар 

Аманатчы айлар боюнча айкын мөөнөттү тандоо укугуна ээ жана пайыздык чен  жакынкы чейректик мезгил аралыгындагы ченге барабар белгиленет.

 

 

* Жеке адамдар жана юридикалык жактар үчүн

* Аманат боюнча пайыздарды чегерүү үчүн Элкарт же Visa карттары чыгарылышы мүмкүн

Жылдык кирешелүүлүк (%)
Аманат мөөнөттөрү
1 айга 3 айга 6 айга 9 айга 12 айга 18 айга 24 айга
Сом 1 4 6 8 10 10,25 10,5
АКШ долл. 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Евро 0 0 0,5 1 1,5 2 2
Рубль 0 0 4 5 6 7 8

 

* Сом түрүндө натыйжалуу пайыздык чен – 1%дан 11,61%га чейин

* Доллар түрүндө натыйжалуу пайыздык чен – 0,25%дан 2,04% га чейин

* Евродо натыйжалуу пайыздык чен – 0,5%дан 2,04%га чейин

* Рубль түрүндө натыйжалуу пайыздык чен – 4,03%дан 8,63%га чейин

Пайыздык чендердин шкаласы

Валютасы 1 мес 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес 18 мес 2 года
Сомдор 1% 4% 6% 8% 10% 10.25% 10.5%
АКШ доллары 0.25% 0.5% 1% 1.5% 2% 2% 2%
Евро - - 0.5% 1% 1.5% 2% 2%
Рублдер - - 4% 5% 6% 7% 8%

Билдирүүнү тариздөө

Аманат боюнча топтомдорду эсептөө

айга

Жылдык пайыздык чен:

Бонустук пайыз:

Топтолгон сумма:

Топтолгон пайыз:

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Так эсептөөлөрдү биздин адистерден алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө
Главная
X
X

Вы можете позвонить нам, выбрав желаемого оператора связи.

X
Пожалуйста, укажите ваши контактные данные для обратной связи. Мы обязательно ответим на ваше обращение.

Подать жалобу
Получить консультацию