• English
  • Русский
  • Кыргызча
Для слабовидящих

Топтук насыялар

Топтук насыялар – бул "Азия Банкы" ЖАКтын бирдей жоопкердиктин жана жоопту насыялоонун принциптеринин негизинде топторго бириккен жеке жактарды жана чакан ишкерлерди микрокаржылоо боюнча долбоору.

Топтук насыялоонун максаты – демилгелерди колдоо жана чакан ишкердикти өнүктүрүүдө жардам көрсөтүү

Насыялоонун шарттары:

Топтук насыялар – бул «Азия Банкы» ЖАКтын бирдей жоопкердиктин жана жоопту насыялоонун принциптеринин негизинде топторго бириккен жеке жактарды жана чакан ишкерлерди микрокаржылоо боюнча долбоору.

Топтук насыялоонун максаты - демилгелерди колдоо жана чакан ишкердикти өнүктүрүүдө жардам көрсөтүү.

Насыялоонун шарттары:

  • насыя кеминде үч адамдан турган бирдей жоопкердиктеги топторго берилет;

  • бирдей жоопкердиктеги топтун ар бир мүчөсү үчүн максималдуу сумма - 100 000 сом;

  • бирдей жоопкердиктеги топтун ар бир мүчөсү үчүн минималдуу сумма - 10 000 сом;

  • топко насыянын максималдуу суммасы - 500 000 сом;

  • насыянын мөөнөтү: 1 жылга чейин;

  • насыя боюнча камсыздоо: топтун мүчөлөрүнүн бирдей жоопкердиги;

Пайыздык чендер

Кыргыз сомдору менен

Суммасы Чен
чейин 500 000 сом 30.00

АКШ доллары менен

Суммасы Чен
чейин 8 000 доллар 24.00

Билдирүүнү тариздөө

Насыянын наркын эсептөө

Жылдык чен

Ар айлык төлөм:

Төлөөлөрдүн жалпы суммасы:

Насыяны төлөөнүн графиги

Негизги карыз Эсептелинген пайыздар Төлөөнүн суммасы НсП Негизги карыздын калдыгы

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Насыянын так эсептөөлөрүн биздин насыя адистеринен алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө
Главная
X
X

Вы можете позвонить нам, выбрав желаемого оператора связи.

X
Пожалуйста, укажите ваши контактные данные для обратной связи. Мы обязательно ответим на ваше обращение.

Подать жалобу
Получить консультацию