• English
  • Русский
  • Кыргызча
Для слабовидящих

Сактык банкынын башчысы

Филиал: Борбор Филиалы

Жарыялоонун датасы: 13 октября 2020

Талаптар:

Билим берүү Даража:

Жогорку экономикалык билим/ кесиптик-техникалык билим берүү.

Иш стажы: жалпы эмгек стажы 3 жылдан кем эмес, финансы институттарында 1 жылдан кем эмес.

Кошумча квалификациялык талаптар: менен иштөө жөндөмдүүлүгүнүн болушу программалык камсыздоо Windows, редакторлору Word, Excel; жакшы уюштуруучулук жана башкаруучулук жөндөмү; билүү, банктык мыйзамдардын жана башка ченемдик документтердин үчүн зарыл иш.

Токтом кылат::

Аманат кассасынын жетекчиси төмөнкү функцияларды аткарат::

Аманат кассасынын ишине жана анын кызматкерлерине өз компетенциясынын чегинде оперативдүү жетекчиликти жүргүзүү;

Жетекчиликте коюлган сактык кассанын пландарынын жана милдеттеринин аткарылышы;

НБК ченемдик документтерине ылайык, кардарларды сапаттуу тейлөө;

Аманат кассасынын ченемдик документтерде каралган тартипте бардык операцияларды өз убагында жана сапаттуу аткаруусун камсыз кылуу, ошондой эле банктын иш регламенттерин сактоо;

жана КК.

Резюме калтыруу Анкетаны толтуруу

Милдеттүү түрдө кызмат ордун көрсөтүү менен резюмени tm@bankasia.kg электрондук почтасынын дарегине жөнөтүү керек..

Кызмат орду көрсөтүлбөгөн резюме каралбайт. Тиешелүү талапкерлер гана маектешүүгө чакырылат.

Бардык вакансияларды карап чыгуу

Главная
X
X

Вы можете позвонить нам, выбрав желаемого оператора связи.

X
Пожалуйста, укажите ваши контактные данные для обратной связи. Мы обязательно ответим на ваше обращение.

Подать жалобу
Получить консультацию