• English
  • Русский
  • Кыргызча
Для слабовидящих

Мамлекеттик өнүктүрүү банкынын насыялары

Зайымчынын статусу

ЖИ      патенти/күбөлүгү      боюнча      иштеген            ишкерлер,

юридикалык жактар

Кирешелерге болгон

талаптар

12 айдан кем эмес бизнестеги иш тажрыйбасы.

Насыяга карата өтүнмөнү

кароо мөөнөтү

14 күндөн ашпайт

Насыянын суммасы

10 000 000 сомдон 150 000 000 сомго чейин

Насыянын мөөнөтү

6 айдан 96 айга чейин.

Насыянын валютасы

KGS

Коюм

жылдык 9%

Насыянын максаты

Кыргыз                   Республикасынын                                экономикасын

дивесификациялоого жана өбөлгөлөштүрүүгө багытталган долбоорлор, жаңы жумуш орундарын түзүү жана региондордо экономикалык өнүктүрүүгө салым кошуу (социалдык мааниге ээ эмес соода ишмердигинен тышкары), аларга:

* Инвестициялык долбоорлорду каржылоо;

* Негизги                           каражаттарды                                         сатып алуу/жаңыртуу/реконструкциялоо/модернизациялоо/күчүн жогорулатуу;

*Коммерциялык кыймылсыз мулктү сатып алуу, анын ичинде курулуш үчүн жер участоктору;

* Негизги каражаттарды оңдоо, жабдууларды техникалык колдоо жана монтаждоо;

* Долбоордук каржылоо;

* Өнөктөш банктын зайымчысынын учурдагы карызын кайра каржылоо – кайра каржылоочу насыя ошол эле долбоорго жумшалган, каржылоо Программа боюнча берилет, кайра каржылоонун көлөмү насыянын суммасынан 30%дан ашпаган сумманы түзүшү керек деген шартта уруксат берилет;

*Жүгүртүүдөгү капиталды толуктоо насыянын суммасынан 15%ына чейин көлөмдө уруксат берилет, бирок долбоордук каржылоо шартында гана (кардардын ишмердигинин жаңы багыты, старттык бизнес);

*Ата мекендик ишканаларды өнүктүрүүдө инвестицияларды тартууну өбөлгөлөө;

*Импортту алмаштыруу потенциалы /өнүмдүн экспорттук потенциалы;

*Кошумча жумуш орундарын түзүү;

*Бюджетке салык төлөмдөрү түрүндөгү кирешелердин көбөйүшү;

*энергияны үнөмдөө жана энергияны генерациялоо долбоорлору;

*жашыл экономика жана туруктуу өнүктүрүү долбоорлору;

*Креативдик индустрия паркын, Электрондук коммерция паркын жана IT паркын өнүктүрүү.

Жабуу графиги

Аннуитеттүү төлөм, жеке

Насыя боюнча

Кыймылсыз мүлк жана зарыл учурда кыймылдуу мүлк,

камсыздандыруу

жүгүртүүдөгү товар.

Милдеттүү кепилчилик:

-  юридикалык жактардын ээлери, эгер насыя юридикалык жакка таризделген болсо жана тескери тартипте;

-    Бизнестеги тең ээлеринин/өнөктөштөрүнүн кепилчилиги, эгер бар болсо.

Билдирүүнү тариздөө

Насыянын наркын эсептөө

Жылдык чен

Ар айлык төлөм:

Төлөөлөрдүн жалпы суммасы:

Насыяны төлөөнүн графиги

Негизги карыз Эсептелинген пайыздар Төлөөнүн суммасы НсП Негизги карыздын калдыгы

Бул эсептөөлөр болжолдуу болуп саналат. Насыянын так эсептөөлөрүн биздин насыя адистеринен алсаңыздар болот.

Билдирүүнү тариздөө
Главная
X
X

Вы можете позвонить нам, выбрав желаемого оператора связи.

X
Пожалуйста, укажите ваши контактные данные для обратной связи. Мы обязательно ответим на ваше обращение.

Подать жалобу
Получить консультацию