• English
 • Русский
 • Кыргызча
Для слабовидящих

«2-категориядагы МКОИни ыкчам колдоо» насыясынын паспорту

Насыянын суммасы

100 000 ден 1 000 000 KGS чейин

Пайыздык коюм

0%

Насыянын максаты

Жүгүртүү капиталына (ишкердик ишмердүүлүктү иштетүү/жаңыртуу үчүн чийки зат, материалдар, запастар, товарлар ж.б. ресурстар).

Операциялык чыгашаларга:

 1. эмгек акы чыгымдары;
 2. жеткирүүчүлөрдүн эсеп-фактурасы;
 3. ижаралык төлөм боюнча чыгымдар;
 4. коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрдүн чыгымдары (анын ичинде интернет).

 Айыл чарбасы каржыланбайт. 

Мөөнөтү

 18 айга чейин

Зайым

Кыймылсыз мүлк, зарыл учурда кошумча кыймылдуу мүлк, жүгүртүүдөгү товарлар, кардардын негизги каражаты.

Кепилчилик

- эгер насыя юридикалык жакка таризделип жатса, юридикалык жактын ээсине же тескерисинче;

- Бизнестеги тең ээлердин/өнөктөштөрдүн кепилчилиги, алар бар болсо.

Зайымчынын статусу

- Салык режими – Бирдиктүү салык, жалпы салык режими, салык келишими болгон жеке ишкер каттоосу жөнүндө күбөлүктүн негизинде иштеген жеке ишкерлер (учурга колдонууда болгон, ошондой эле Банкка өтүнмө берген күн боюнча 2018-жылдын 1-июлунан тартып 8 айдан кем эмес мезгилде) жана жылдык жүгүртүүсү КНС боюнча каттоо босогосунан өлчөмү 8 млн сомдон 30 млн сомго чейин жана андан ашкан юридикалык жактар.

Юридикалык жактар (ЖЧК же АК), салык режими – жалпы салык режим болуп саналган, жеке ишкер каттоосу жөнүндө күбөлүктүн негизинде иштеген  (учурга колдонууда болгон, ошондой эле Банкка өтүнмө берген күн боюнча 2018-жылдын
1-июлунан тартып 8 айдан кем эмес мезгил) жеке ишкерлер, жылдык жүгүртүүсү 8 млн сомдон 30 млн сомго чейин айланган юридикалык жактар.

Насыяны берүү жолу

Жүгүртүү капиталына

Төлөм зайымчынын учурдагы эсебине жөнөтүлөт.

Операциялык чыгымдарга

Зайымчынын учурдагы эсебинен кызматкерлердин, кызмат көрсөтүүлөрдүн/товарлардын жеткирүүчүлөрүнүн, ижара берүүчүнүн, коммуналдык ишканалардын эсебине которулат.

Накталай берүүгө тыюу салынат.

Зайымчы тарабынан берилген кошумча документтер

Чакан жана орто бизнестер үчүн (юридикалык жакты түзбөстөн):

 1. Зайымчынын канааттангандыгынын толтурулган анкетасы;
 2. Кайтарма финансылык жардам көрсөтүүнү тариздөөгө Өтүнмөнүн толтурулган формасы (КФЖ);
 3. Жеке ишкер каттоосу жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү (бизнес 2018-жылдын 1-июлунан тартып өтүнмө берген күнгө чейин 8 айдан кем эмес активдүү операциялык ишмердүүлүгүн жүргүзгөн болушу керек);
 4. 2018-жылдын 1-июлунан тартып өтүнмө берген күнгө чейин 8 айдан кем эмес мезгил үчүн салык режими жана социалдык камсыздандыруу менен байланыштуу төлөмдөрдү ырастаган Салык кызматынын жана Социалдык фонддун маалымкаттары); же Банктын көчүрмө бөлүгү боюнча же салык режими жана социалдык камсыздандырууга байланыштуу салык төлөмдөрүнүн башка жолдору менен төлөмдү ырастоо (2018-жылдын 1-июлунан тартып өтүнмө берген күнгө чейин 8 айдан кем эмес мезгил).
 5. Банкка өтүнмө таштаган мезгилде салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздарынын жоктугу тууралуу маалымкат.

Юридикалык жактар үчүн:

 1. Уюмдаштыруу документтеринин көчүрмөсү;
 2. Акыркы отчеттуулук мезгилдин финансылык отчеттуулугу;
 3. Банкка өтүнмө таштаган учурда милдеттүү төлөмдөр боюнча карыздардын жоктугу жөнүндө Салык кызматынын жана Социалдык фонддун маалымкаттары;
 4. Өтүнмөнү кароо жана кардардын төлөм жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн Банкка керектүү башка документтер.

«Азия Банкы» ЖАК насыяны тейлөө боюнча башка комиссиялар.pdf

Главная
X
X

Вы можете позвонить нам, выбрав желаемого оператора связи.

X
Пожалуйста, укажите ваши контактные данные для обратной связи. Мы обязательно ответим на ваше обращение.

Подать жалобу
Получить консультацию